NetLock

Támogató központ

Jogszabályi feltételek

Utoljára frissítve: Dec 03, 2017 09:16PM CET

2016. július 1-jétől kell alkalmazni az Európai Parlament és Tanács belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról, valamint az 1999/93/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 910/2014/EU Rendeletét (eIDAS-t), ami egységes keretet határoz meg az elektronikus hitelesítésre és ügyintézésre az EU területén. Ugyanettől a naptól az elektronikus hitelesítésre vonatkozó új előírásokat hazánkban az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (Eüt.) és a hozzájuk kapcsolódó végrehajtási rendeletek tartalmazzák.

A nem-minősített (fokozott biztonságú) szolgáltatásokat 2016. július 1-jétől az új szabályozásnak megfelelően kell nyújtani, míg a minősített szolgáltatások átállása 2017. június 30-ig fog megtörténni.

A bizalmi szolgáltatások legfontosabb uniós és hazai jogi alapelvei a következők:
  • Az EU egyik tagállamában kibocsátott minősített elektronikus aláírást / bélyegzőt az összes többi tagállamban el kell ismerni minősített elektronikus aláírásként / bélyegzőként.
  • Az eIDAS szerint az Unió területén a minősített elektronikus aláírást legalább a saját kezű aláírással egyenértékűnek kell tekinteni és ez alapján kell a joghatását meghatározni, bélyegzők esetében pedig vélelmezni kell a hozzájuk kapcsolódó adatok sértetlenségét.
  • A fokozott biztonságú aláírás és bélyegző joghatását az eIDAS nemzeti hatáskörbe utalja.
  • az okirat, melyen kiállítója minősített elektronikus aláírást vagy bélyegzőt helyezett el, teljes bizonyítékul szolgál az ellenkező bebizonyításáig
  • a minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú bélyegző vagy aláírás ugyanolyan elbírálás alá esik, mint a minősített aláírás vagy bélyegző
  • nem minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú aláírás vagy bélyegző esetén a velük hitelesített elektronikus okiratban foglaltakat az ellenkező bizonyításig meg nem hamisítottnak kell tekinteni
  • A hazai jogrendben a minősített aláírással és bélyegzővel illetve a minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú aláírással és bélyegzővel teljes bizonyító erejű okirat hozható létre.
  • Az eIDAS a weboldal-hitelesítő (SSL) tanúsítványokra is egységes európai szabályozást alkotott és bevezette a minősített és nem minősített weboldal-hitelesítő tanúsítvány fogalmát.
  • A titkosító- és authentikációs, valamint a kizárólag domain ellenőrzés alapján kiadott, a NETLOCK szolgáltatási közt Online SSL néven megtalálható weboldal-hitelesítő tanúsíványokra vonatkozóan az új jogszabályok nem tartalmaznak rendelkezéseket.

Lépjen kapcsolatba velünk

https://cdn.desk.com/
false
desk
Betöltés
másodperccel ezelőtt
egy perccel ezelőtt
perccel ezelőtt
egy órával ezelőtt
órával ezelőtt
egy nappal ezelőtt
nappal ezelőtt
névjegy
false
Érvénytelen karakter
/customer/hu/portal/articles/autocomplete